Pravila zaštite podataka

Obrada ličnih podataka

PixterGO Europe s.r.o., sa registrovanim sedištem u Pragu 7, Jankovcova 1037/49, Češka Republika, , registrovan u privrednom registru koji se vodi od strane Gradskog suda u Pragu, predmet br. C (“PixterGO“, “nas” ili “mi“) “) je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima obrade podataka i kao takva je odgovorna da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom.

Registracijom korisničkog naloga, korisnik (“Vi” ili “Korisnik”) je upoznat sa PixterGO-ovom obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa donjim odredbama.

Ljubazno Vas molimo da pročitate Uslove korišćenja pre čitanja pravila o zaštiti ličnih podataka (“Pravila zaštite ličnih podataka”). Ovde pritisnite za Uslove korišćenja. PixterGO koristi kolačiće u skladu sa Pravilima o kolačićima koja su neodvojivi deo ovih Pravila o zaštiti podataka.

Sažetak

Ovo je sažetak onoga kako mi obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljnija informacija je data nakon ovog sažetka.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo vam pružili Uslugu. To znači da se ne možete protiviti obradi ličnih podataka i u isto vreme zahtevati da Vam pružimo Uslugu. Međutim, možete se protiviti nekom korišćenju ličnih podataka, na primer, ako nam relevantno korišćenje nije potrebno da bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo Uslugu, već nam je neophodno samo, primera radi, da Vam šaljemo marketinške poruke putem e-mail-a. Ovo pravo je dalje objašnjeno niže u Odeljku 8.

Kao lice čiji se podaci obrađuju, takođe imate niz drugih prava kako biste imali uvid i uticaj na to kako PixterGO obrađuje vaše lične podatke. Ova prava uključuju pravo pristupa ličnim podacima koje PixterGO čuva o vama, zahtev da ispravimo bilo kakve netačne podatke i pravo da se uloži žalba kod nadzornih organa u slučaju da postoji zabrinutost u vezi sa načinom na koji PixterGO koristi vaše lične podatke. Ova prava su dalje objašnjena u Odeljku 8 Pravila o zaštiti podataka.

Lični podaci koje mi obrađujemo se sastoje od podatka koje ste nam vi dostavili prilikom registrovanja korisničkog naloga kod PixterGO. Mi takođe obrađujemo lične podatke koje na drugi način možete dostaviti prilikom kontaktiranja PixterGO-a (npr. prilikom pozivanja korisničke službe), i podatke koje dostavljate prilikom učestvovanja u anketama. PixterGO takođe analizira način na koji koristite uslugu, na primer koje filmove i TV programe gledate, koje uređaje koristite za pristup Usluzi i lokacije sa kojih se koristi Usluga.

Svrha obrade vaših ličnih podatka uključuje mogućnost da vam pružimo Uslugu kroz različite platforme i da ispunimo naše zakonske obaveze. Na primer, mi ćemo:

1) Koristiti vaš e-mejl i lozinku da bi Vam omogućili da se registrujete na Vašem nalogu i da korisite uslugu prenosa uživo koju pruža PixterGO;

2) Koristiti Vašu istoriju gledanja, npr. koje filmove i TV programe ste počeli da gledate i gde ste stali, tako da biste mogli da nastavite gledanje tamo gde ste poslednje prekinuli ako promenite uređaj;

3) Koristiti identifikator vašeg naloga, istoriju gledanja i podatke o uređaju kako bismo poboljšali kvalitet i stabilnost naše Usluge i ispravili bilo kakve greške, na primer sveli na minimum bilo kakve prekide i učinili Uslugu pristupačnijom; i

4) Koristiti vaše podatke za plaćanje i IP adresu kako bismo proverili da li imate prebivalište u zemlji gde se nudi Usluga i omogućili vam da koristite Uslugu u drugim zemljama u skladu sa EU/EEA zakonom.

Osim ako nas ne obavestite drugačije (odustanete) prilikom prijavljivanja za Uslugu ili bilo kad posle toga, vršićemo obradu identifikatora vašeg naloga, istoriju gledanja i podatke o uređaju u svrhu pravljenja naloga. To znači da ćemo na osnovu vaše istorije gledanja, podataka o uređaju i identifikatora naloga, proceniti vaše preference i interesovanja za različite serije i ostale sadržaje koje pružamo. PixterGO koristi ove podatke kako bi vam dostavio prilagođene informacije i vesti o serijama i specijalnim ponudama kako bi analizirao kako je moguće unaprediti Uslugu i identifikovao preference sadržaja Korisnika kako bi prilagodio sadržaj tako da odgovara Korisnicima. Ako ne želite da vaši lični podaci budu obrađeni u svrhu koja se odnosi na direktni marketing koji je zasnovan na vašem nalogu, možete nas kontaktirati putem mejla.

Ako se prilikom registracije ili kasnije, pretplatite na neki newsletter ili bilo koji drugi marketinški materijal, možete se odjaviti sa direktnog marketinga putem linka koji se nalazi na kraju newslettera ili bilo kog drugog marketinškog mejla koji primate od PixterGO.

Vaši lični podaci se prenose kompanijama izvan EU koje smo angažovali da bismo, između ostalog, bili u mogućnosti da vam pružimo Uslugu. Relevantne zemlje možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša zemlja. Međutim, prenos podataka se vrši na način koji obezbeđuje zaštitu vaših ličnih podataka.

Vaši lični podaci se prenose kompanijama izvan EU koje smo angažovali da bismo, između ostalog, bili u mogućnosti da vam pružimo Uslugu. Relevantne zemlje možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša zemlja. Međutim, prenos podataka se vrši na način koji obezbeđuje zaštitu vaših ličnih podataka.

U slučaju da imate pitanja o načinu na koji PixterGO koristi i štiti vaše lične podatke, uvek možete kontaktirati našeg PixterGO službenika za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: dpo@pixtergo.com.

U daljem tekstu sledi detaljniji opis o načinu na koji koristimo lične podatke.

1. Koje je društvo je odgovorno za obradu vaših ličnih podatka?

PixterGO Europe s.r.o., matični br. 29418, je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima obrade ličnih podataka.

Naši kontakt podaci su:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Češka Republika

E-mail: privacypolicy@pixtergo.com

Tel. +42061094445

2. Šta su “lični podaci” i “obrada ličnih podataka”?

Termin “lični podatak” u Pravilima zaštite podataka označava bilo koju informaciju koja, bilo samostalno ili zajedno sa bilo kojom drugom informacijom, može biti korišćena da bi se identifikovala živa osoba, i bilo koji drugi podatak koji se kvalifikuje kao lični podatak u skladu sa zakonima primenljivim na PixterGO, uključujući Opštu regulativu o zaštiti podataka (“General Data Protection Regulation – “GDPR“).

Ova Pravila zaštite ličnih podataka su primenljiva na sve lične podatke koji se u bilo kom obliku smatraju obrađivanim prema merodavnom pravu u odnosu na Vas kao Korisnika, uključujući lične podake koji se sakupljaju, čuvaju, skladište, prenose, otkrivaju ili na bilo koji drugi način koriste od strane PixterGO.

3. Koji lični podaci se obrađuju i u koeu svrhe?

PixterGO sakuplja i obrađuje samo lične podatke o vama kako je objašnjeno u ovim Pravilima o o zaštiti podataka i dalje predviđeno u “Tabeli obrade podataka ” u Odeljku 11.

4. Kako se štite vaši lični podaci?

radi zaštite Vaših ličnih podataka kako bi se obezbedilo da samo ovlašćena lica imaju pristup istim. PixterGO koristi tehničke sisteme obezbeđenja, kao što su “firewalls”, tehnologije enkripcije, šifre i antivirusni programi, da bi se sprečilo i izbeglo neovlašćeno korišćenje ličnih podataka.

5. Koliko dugo se čuvaju moji lični podaci?

PixterGO neće čuvati niti obrađivati vaše lične podatke duže nego što je neophodno u svrhu obrade koja je navedena u ovim Pravilima zaštite podataka ili u skladu sa bilo kojim obaveznim odredbama merodavnog prava, kako je dalje određeno u “Tabeli obrade podataka” u Odeljku 11.

Dakle, kada je svrha ispunjena u vezi sa specifičnim tipom ličnih podataka, PixterGO će izbrisati ili anonimizirati relevantne lične podatke čim je to razumno moguće. Molimo imajte u vidu da možemo čuvati Vaše lične podatke radi slanja newsletter-a ili marketinga putem e-mail-a u periodu nakon što ste prekinuli Uslugu, do stepena dozvoljenog merodavnim zakonodavstvom. Ovaj period može da varira u zavisnosti od zemlje u kojoj živite. Vi u bilo koje vreme možete da izaberete da ne primate takve newsletter-e i promotivne materijale prateći link na dnu newsletter-a ili drugog marketinga putem e-mail-a koji dobijate od PixterGO.

6. Sa kim delimo lične podatke?

PixterGO grupa kompanija

Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni drugim kompanijama u okviru PixterGO grupacije kao i kompanijama sa kojima PixterGO grupacija sarađuje jer je pružanje takvih podataka neophodno radi interesa PixterGO i PixterGO grupacije, naime, pružanja svojih usluga najvišeg mogućeg kvaliteta, direktnog reklamiranja i drugog reklamiranja, putem e-mail-a ili na drugi način, usluga i drugih proizvoda PixterGO, kompanija unutar PixterGO grupacije ili drugih kompanija i za marketinška istraživanja. Tokom pregleda takvih delatnosti, PixterGO je utvrdio da gore ponenuti interesi nisu u suprotnosti sa interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta čiji podaci zahtevaju zaštitu.

Kompanije koje angažuje PixterGO

Vaši lični podaci se prenose i obrađuju od strane nezavisnih provajdera i dobavljača, koji vrše usluge za PixterGO, kako bi se omogućilo ovim kompanijama da pruže usluge koje zahteva PixterGO. Takve kompanije se nalaze u i izvan EU. Usluge koje se zahtevaju uključuju obezbeđivanje infrastrukture i IT usluga, pružanje korisničkih usluga, obradu analize tržišta, upravljanje slanjem mejlova, sprovođenje statističkih analiza i pravljenje naloga i obradu transakcija putem kreditnih i debitnih kartica.

Samo lični podaci koji su neophodni za ispunjavanje svrhe navedene u „Tabeli obrade podataka“ u Odeljku 5 pružaju kompanije koje smo angažovali. Svi ostali nezavisni provajderi i dobavljači moraju da slede uputstva PixterGO-a i važeće ugovore o obradi podataka i sve ostale ugovore koji su sklopljeni između PixterGO i provajdera/dobavljača, i moraju se primenjivati odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Državni organi

PixterGO će možda morati da dostavi lične podatke relevantnim državnim organima (npr. poreskim organima ili policiji) u skladu sa obavezujućim zakonom i sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u svakoj jurisdikciji gde PixterGO ima Korisnike. U slučaju prekršaja, neki lični podaci će možda morati da se dostave organu za zaštitu podataka.

7. U koje zemlje se vrši prenos vaših podataka?

Vaši lični podaci se prenose kompanijama u drugim zemljama i u i van EU koje smo angažovali, između ostalog, da bismo mogli da vam pružimo Uslugu. Odgovarajuće zemlje izvan EU možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao u vašoj zemlji. U takvim slučajevima, PixterGO će obezbediti da strana koja prima podatke u takvoj zemlji na adekvatan način zaštiti lične podatke. Adekvatna zaštita uglavnom uključuje potpisivanje ugovora sa stranom koja prima podatke u skladu sa kojim takva strana treba da održava isti visok nivo privatnosti i bezbednosti podataka koji praktikuje PixterGO. Pogledajte Tabelu prenosa podataka u Odeljku 12 radi detaljnog opisa zemalja izvan EU u koje se prenose lični podaci.

8. Kakva su vaša prava što se tiče ličnih podataka?

Pravo na pristup otklanjanje nedostataka

Vi imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke PixterGO obrađuje a tiču se vas, izvor tih podataka, svrha u koju će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Vi takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, tražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ukoliko je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a naročito u slučaju čestog ponavljanja, PixterGO može da Vam zaračuna jednu razumnu administrativnu naknadu ili može da odbije da postupi po tom zahtevu.

Pravo na brisanje (‘pravo da budete zaboravljeni’)

Vi imate pravo da tražite brisanje Vaših ličnih podataka pod određenim uslovima npr. otkazali ste Usluge i (i) lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu izbrisani kako bi se ispoštovala pravna obaveza u Evropskoj Uniji ili Češkoj Republici kojima PixterGO podleže. koja se odnosi na PixterGO. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte PixterGO kako bi dobili više informacija o brisanju vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Vi imate pravo da prigovorite nekoj obradi ili zahtevate da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko (i) lični podaci nisu tačni, ili (ii) vi smatrate da bi obrada bila nezakonita, ili (iii) PixterGO bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili (iv) vi verujete da PixterGO više nema potrebe za ličnim podacima u svrhe koje su navedene u Tabeli obrade podataka in Odeljku 12. Međutim, čak i ako prigovorite na određenu obradu, PixterGO i dalje može da vrši obradu ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Ukoliko ste Vi u bilo koje vreme dostavili PixterGO-u svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (napr. u slučaju pretplate na newsletter), vi uvek možete da povučete takvu saglasnost za buduću obradu koja zavisi od takve saglasnosti.

Pravo na prenos podataka

Vi imate pravo da dobijete lične podatke koji se Vas tiču, koje ste Vi dostavili nama, u jednom strukturisanom, običajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vi od nas takođe možete da tražite da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovaocu gde je to tehnički moguće.

9. Šta treba da uradite ukoliko imate bilo koju pritužbu?

Ukoliko imate bilo koju pritužbu po pitanju kako mi koristimo vaše lične podatke, ili biste želeli da dobijete još informacija, molimo da prvo kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Međutim, Vi takođe možete da podnesete pritužbu u vezi s tim kako mi vršimo obradu Vaših ličnih podataka nadležnom nadzornom organu u mestu gde živite, radite ili gde je navodna povreda nastala. Molimo koristite sledeći link kako bi locirali nadležni nadzorni organ u vašoj zemlji: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Bez prejudiciranja Vaših prava da podnesete pritužbe, u slučaju da smatrate da su Vaša prava na osnovu ovih Pravila o ličnim podacima povređena kao rezultat obrade vaših ličnih podataka koji nije bilo u skladu sa nadležnim pravom, Vi takođe možete da pokrenete postupak pred nadležnim sudovima, uključujući sudove države članice EU gde vi redovno boravite.

U svakom slučaju, preporučljivo je da, u cilju rešavanja ovog problema brzo i efikasno, Vi prvo pošaljete bilo koje pritužbe ili pitanja PixterGO-u pre nego što se obratite državnim organima.

10. Ažuriranje

Ova Pravila obrade podatka mogu biti modifikovana od strane PixterGO-a u bilo koje vreme. U slučaju da PixterGO želi da koristi lične podatke na način koji nije predviđen ovim Pravilima obrade ličnih podataka koja su na snazi na datum prikupljanja podataka, obaveštenje o bilo kojoj takvoj promeni biće dostavljeno Korisnicima na vidljiv način (npr. takvo obaveštenje vam može biti poslato na vašu e-mail adresu).

Sadržaj je zaštićen.

PixterGO usluga koristi kolačiće za oglašavanje i analitiku uređaja. Klikom na "Prihvati" ili "X" možete prihvatiti ili odbiti naše korištenje kolačića za oglašavanje i analitiku uređaja.

Summerland

Žena tokom Drugog svetskog rata otvara svoje srce evakuisanom nakon što je prvobitno odlučila da ga se otarasi.

REŽISER: Jessica Swale

GLUMCI: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Lucas Bond

[arm_restrict_content plan="9," type="show"] Reklama [armelse] [/arm_restrict_content]

Prijava

Change the appearance and position of the popup according to your vision.

Prijava
*
Email adresa
Unesite Email adresu!
Please enter valid data.
*
Lozinka
Unesite lozinku!
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
Prijava